Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design
Turbo Holset

Turbo Holset | Turbo Cummins | Cty Minh Phương

Email In PDF.

Turbo Holset | Turbo Cummins

Cummins Turbo Technologies là công ty con của Cummins. Là nhà nhà kế kỹ thuật, sản xuất loại turbo tăng áp bền nhất và sáng tạo để đáp ứng những thách thức toàn cầu giảm lượng khí thải, tiêu thụ nhiên liệu và chi phí sở hữu cho các hệ thống động cơ 3-120 lít.

 Xem thêm --->


 

Sửa chữa turbo tăng áp

Nếu động cơ của bạn không hoạt động ổn định, chưa hẳn là các turbo tăng áp bị hư hỏng. Trong nhiều trường hợp không cần thiết thay thế turbo tăng áp mà là do các phần liên quan.

Tham khảo ​​các hướng dẫn xử lý sự cố dưới đây, để xem nếu lỗi của máy phát có thể chẩn đoán.

Xem thêm --->