Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design
Email In PDF.

ATS là gì?

Tủ ATS có công dụng là chuyển nguồn điện tự động, khi có sự cố mất điện của lưới điện, mà do yêu cầu công việc không muốn dừng máy móc, thì hệ thống của tủ điện ATS sẽ chuyển nguồn cho máy phát điện một cách tự động mà không cần có sự can thiệp của con người, khi lưới điện có lại, thì nguồn điện máy phát ngắt, đối nối tải cho lưới điện quốc gia, ngoài ra còn có tác dụng bảo vệ trong các sự cố như mất dây trung tính, thấp áp. Thời gian chuyển đổi điều chỉnh được.

ATS-la-gi