Máy phát điện
PAH Design

Hệ Thống Siêu Thị Lotte Mart (Cummins Power Generation)

Email In PDF.

Hệ thống siêu thị Lotte Mart & Kho Lạnh Lotte sử dụng máy phát điện Cummins Power Generation 1400KVA tới 2500KVA