Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design

Habico Tower | Sừa máy phát Hanoi

Email In PDF.

HABICO TOWER tại Hà Nội sử dụng 5 máy phát điện Model C2000D5 và hệ thống hòa đồng bộ của hãng Cummins Power Generation. Máy sẽ được lắp đặt vào cuối năm 2010.