Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design

Artex Saigon | Cung cấp bộ hòa đồng bộ

Email In PDF.

ARTEX SAIGON trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM sử dụng hai máy phát điện Cummins Power Generation Model C440D5 hòa đồng bộ đồng thời sử dụng Heat Exchanger & Cooling Tower. Công ty Minh Phương đã cải tạo toàn bộ hệ thống hòa cho máy phát điện. Giúp hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo hoạt động.