Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design

Đào tạo vận hành máy phát điện | Công Ty Minh Phương | Tel: 08 37228456

Email In PDF.

ĐÀO TẠO THỢ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN


I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỢ VẬN HÀNH -  BẢO DƯỠNG:

Công ty TNHH Công Nghệ Minh Phương sẽ thực hiện chương trình đào tạo đảm bảo các nhân viên sử dụng, bảo dưỡng & sửa chữa có khả năng sử dụng – bảo dưỡng đúng theo qui định của nhà chế tạo máy, ngoài ra khắc phục tức thời sự cố nếu có.

Thời gian đào tạo: ngay sau khi bàn giao máy

 II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỢ VẬN HÀNH: 

Trong quá trình đào tạo, Công ty TNHH Công Nghệ Minh Phương, sẽ cử những kỹ sư đã được đào tạo chuyên nghiệp trực tiếp hướng dẫn và đào tạo.

 Nội dung:  

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Công Nghệ Minh Phương cũng sẽ cung cấp các tài liệu kỹ thuật về cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng, cách sửa chữa… để nhân viên vận hành không những sử dụng được máy thành thạo mà còn có khả năng sửa chữa khi có sự cố...