Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design
Email In PDF.

Chúng tôi có đầy đủ Resistive Load Bank (Cos phi =1) và Reactive Load Bank (Cos phi = 0.8) với công xuất từ vài KW  tới hàng vài chục MVA.