Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design

Bạn sử dụng máy phát điện của hãng nào

Số người tham gia bình chọn:
1873
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 07 Tháng 7 2010 18:48
Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 08 Tháng 4 2018 14:02

Bạn sử dụng máy phát điện của hãng nào

Hits Percent Graph
Máy phát điện Cummins
1661 88.7%
Máy phát điện Honda
51 2.7%
Máy phát điện Mitsubishi
42 2.2%
Máy phát điện FG Wilson
30 1.6%
Máy phát điện Caterpillar
25 1.3%
Máy phát điện Hyundai
15 0.8%
Máy phát điện Doosan
10 0.5%
Máy phát điện Elemax
9 0.5%
Máy phát điện Kama
9 0.5%
Máy phát điện Perkins
9 0.5%
Máy phát điện Deutz
6 0.3%
Máy phát điện Isuzu
6 0.3%